Letecké práce

Držte krok s novými technologiemi a nezůstávejte pozadu kvůli stále stejným firmám nabízející to samé. My Vám nyní nabízíme možnost leteckého snímkování, natáčení videí ve vysokém rozlišení, termovizního snímkování z bezpilotního prostředku, který se dostane do míst a výšek, kam klasická letadla, helikoptéry nebo jiná ateliérová či filmařská technika nemohou anebo se dostávají velice obtížně, a to také s přihlédnutím na nemalý finanční obnos pro pořízení záznamu. Z tohoto hlediska na povrch vyplouvá velká výhoda zařazení dronů do leteckého snímkování, a tou je vysoká variabilita a originalita výsledného snímku nebo videa z dosud nevídaných záběrů. A proto se pomalu stává klasické letecké snímkování objektů nudným oborem, jelikož snímky jsou stále podobné, bývají ze stejných úhlů a výšek a většinou nejsou ani příliš detailní. Další věcí je cena takto pořízených snímků, která je nesrovnatelně vyšší než z dronů. Sečteno a podtrženo, pořizování materiálů z bezpilotních prostředků se stává čím dál více atraktivním oborem a my, První letecká internetová škola, Vám tuto službu nabízíme.

Mezi další výhody patří:

 • Časová nenáročnost samotné přípravy a letu
 • Rychlé pořízení a předání snímků či videa zákazníkovi
 • Detailnější pořízené snímky


U celého průběhu letu se samozřejmě můžete nacházet a máte možnost si zvolit, po předchozí konzultaci s pilotem, pozici stroje pro nejvhodnější záběr Vaší zájmové oblasti nebo objektu, protože obraz z kamery se živě zobrazuje na pozemní stanici na LCD obrazovce.

Zajistíme pro Vás:

 • UAV letecké snímkování pomocí RGB kamery, termo-kamery nebo jiného zařízení, které si přejete použít
 • UAV letecké pořizování jakéhokoli záznamu
 • Konstrukci, výrobu nebo vývoj Vámi zvoleného bezpilotního prostředku

 

Možnost využití

Stavební firmy

 • Pravidelná fotodokumentace staveb a jejich průběhu
 • Pořízení záběrů z infračervené kamery pro zjištění úniků tepla

Zpravodajství

 • Zajištění akčních záběrů z jinak normálně nedostupných míst

Fotografická studia

Televizní společnosti a filmová studia

 • Rychlé pořízení záběrů z ptačí perspektivy dodávající akční nádech a naprostý přehled o celé události
 • Bez možnosti použití jeřábového ramena, systémů kolejnic anebo nemožnosti natáčení z klasického vrtulníku je naše UAS připraveno zasáhnout

Policie

 • Monitoring akcí, demonstrací, hraničních přechodů a různých jiných nebezpečných míst
 • Pomoc s vyhledáváním ztracených osob
 • Pořízení fotodokumentace nebo videa z míst havárií

Hasiči

 • Zajištění on-line přenosu obrazu z kamery, tím pádem okamžité a akční nasazení/přesunutí nutných prostředků na daná místa
 • Za pomocí infrakamery monitoring místa požárů a sledování rozsahu teploty

Pojišťovny


Katastrální úřady

 • Mapování pozemků

Ochránci přírody

 • Mapování lesních porostů, škod vlivem povětrnostních vlivů
 • Monitoring záplavových oblastí

Vodní toky

Správa silnic a železnic

Reklamní agentury

Revize komínů, jeřábů a vysokých budov

 • V každém případě by mělo platit bezpečnost především. S dronem nehrozí nebezpečí úrazu vlivem pádu člověka, který provádí revizi a visí na laně několik desítek metrů nad zemským povrchem.
 • Časově méně náročnější práce, jelikož se dron může pohybovat kdykoliv ve všech směrech, což v důsledku šetří čas všech

Hotely a restaurace

 • Pořízení krásných a originálních záběrů pro reklamní účely

Bezpečnostní agentury

 • Monitoring společenských akcí, použití pro zabezpečení a

Telekomunikační společnosti

Správci nemovitostí

 • Zachycení aktuálního stavu budov před kolaudací, při uzavírání pojištění, prodejem

 

Příklad průběhu leteckých prací:

Stanovení si cílů a požadavků

Rádi by jste pořídili jakýkoli záznam Vaší budovy, pozemku, objektu, a v tomto případě není nic jednoduššího než Vaši vizi projednat s naším konzultantem, s kterým proberete místo pořízení záznamu a následné možnosti výsledného produktu.

Ze všeho nejdůležitější je nutné zaslat fotografii nebo místo, kde se objekt nachází, kvůli následné konzultaci ohledně vhodnosti pořízení záznamu.

Samotné pořizování záznamu

Pilot se kompletně seznámí s místem pořizování záznamu a provede kompletní předletovou přípravu a následně se domluví termín pro pořízení záznamu. U celého průběhu prací se samozřejmě můžete nacházet a přímou konzultací s pilotem si určit co vše si přejete mít zachyceno.  

Předání záznamu zákazníkovi

Po úspěšně provedené misi a zachycení všech požadovaných detailů následuje zpracování a předání tohoto záznamu zákazníkovi. Předání může proběhnout ihned po ukončení snímkování anebo při větších objemech dat a jejich zpracování maximálně do týdne. 

Vývoj a výroba bezpilotního prostředku UAS

Pokud máte zájem o konkrétní a Vámi představovaný druh UAS, který se nikde nenachází, jsme schopni Vám jej zkonstruovat a vyrobit. Zajistíme kompletní dodávku od návrhu až po samotnou výrobu. Vše záleží samozřejmě na domluvě a pravidelných konzultací.  

Povolení k provozování leteckých prací

Galerie ukázkových snímků